Tuğla Duvar İmalat Yapım Yontemi

A.    İŞ KALEMİ TARİFİ 
Tuğla ile İç Duvar İmalatı Yapım Yöntemi Tarifidir.

B.    REFERANS 
TS EN 771, TS 2717, TS EN 197-1, TS 30, TS EN 845-1, TS EN 845-2 ve TS 2510 Standartlarına uygundur.

C.    KAPSAM 
Tuğla  ile Yapılacak Tüm İç Duvar İmalatlarının Yapım Yöntemini Kapsamaktadır.

D.     ALET ve EKİPMAN 
Kürek
Mala
Çekiç
Keser
Su Terazisi
Matkap
Çivi ve Çakma Tabancası
İş İskelesi

E.    MALZEMELER 
Beton ( C25)
Tuğla (190x190x135)mm
İzocam Taşyünü
Rulo Örgü Donatı
Köşebent L- galvanizli sac ( Ankraj Laması )
Ahşap Kama
Kum
Çimento
Onaylı Epoksi Malzemesi

F.    İS GÜCÜ
Mühendis       2
Formen          1
Usta İşçi         15-20
Yardımcı İşçi   5
İş güvenlği      1

G.    UYGULAMA TALİMATLARI

1.    Duvar imalatı sahada başlamadan malzeme onayları ve imalat çizimleri hazırlanmış, başlanacak bölgede saha temizliği yapılmış olacaktır. Onaylanmış tuğla, kum, çimento ve harcın yapılacağı betonyer sahaya gelmiş, betonyer yerleştirilmiş, pano ile elektrik bağlantısı yapılmış ve çalışmaya hazır hale getirilmiş olacaktır. Gereken su için bidonlar kullanılacak, su temini sahadaki traktör ile günlük olarak sağlanacaktır. Tuğlalar, imalatın yapılacağı bölgelere taşınmış olacaktır. Yardımcı onay görmüş tespit lamaları, taşyünü, sıva teli, çivi ve çivi çakma tabancası muhafaza kutuları ve orijinal ambalajları ile, el aletleri kürek, mala, çekiç/keser, su terazisi, matkap, iş iskelesi  el altında kullanmaya hazır edilir.  Bu arada imalatın yapılacağı akslarda topoğraf vasıtasıyla yere mimari projelere uygun olarak duvar aplikasyonu yapılır. 

2.    Duvar altı tesviye betonu için kalıplar hazırlanarak kot kontrolu yapılır. Mikser ile gelecek beton miktarına uygun uzunlukta kalıp hazırlanacaktır. Kalıp işlerinin tamamlanmasından sonra tesviye betonu dökülür mala ile üst düzeltmesi kota uygun olarak yapılır. Beton, hazır beton olarak sahaya anlaşmalı ve onaylı beton firmaları tarafından mikser ile temin edilecektir. Beton sınıfı C25 dir. Tesviye betonu kalınlığı, proje kotları göz önüne alınarak bitmiş döşeme kotundan harç payı düşülerek ve düşey hatıl yerleri boş bırakılarak, ortalama 5 – 6 cm olarak dökülür. Öyle ki tuğla başlangıç yüksekliği bitmiş döşeme kotu olacaktır. Bir gün sonra tesviye betonu kalıpları sökülür, beton traşlaması gerekiyor ise yapılır ve duvar örülecek ano imalata hazır hale getirilir. 

3.    Betonyer başındaki kum, hazırlanan 100x50x50 cm ölçek kabına kürek ile doldurulur. Ölçek çıkarılır, yayılan kum üzerine 1 torba çimento dökülür. Karışım 2 defa yerde aktarılır ve betonyere doldurulur. Harç bir miktar kuru döndükten sonra plastik kıvama gelecek miktarda su ilave edilir. Daha sonra el arabasına alınarak duvar örülecek yere taşınır.

4.    Tuğla duvar yapımına kolon yanından araya 1 cm taşyünü konarak başlatılır. Her iki başa birer tuğla konduktan sonra hiza ipi iki tuğla başından çekilir. Tuğla harcı mala yanı ile tuğla dış yanlarına yatay derzde  düşey yanlarına düşey derzde konur. Tuğla harcın üzerine yerleştirilir ve tokmak ile ip kotuna uygun şekilde şakülünde ve her iki yönde terazisinde olacak şekilde hafif tıklamalarla oturtulur. Kırık tuğla kullanılmaz, parça gereken yerlere bunlardan kullanılır. İkinci sıra yarım tuğla ile başlatılır ve düşey derzlerin şaşırtmalı olması sağlanır. 

5.    
Düşeyde her üç sırada bir L-duvar tespit laması (ANKRAJ LAMASI ), arkasındaki taşyünü boşaltılıp, direk betona tabanca çivisi ile bir kenarı duvara bir kenarı tuğlaya sıkı oturacak şekilde çakılır. Ayrıca yatayda örülen tuğlalar da gene aynı sırada her üç tuğlada bir ölçüsü belirlenmiş olan sert sıva telinin harç içine yatırılması suretiyle bağlanır.


6.    Yüksekliği  ve uzunluğu detaylarda belirtilen ölçüleri geçen  duvarlar düşey ve yatay hatıllar ile perde/kolonlara  ve döşeme ile tavan/kirişlere bağlanacaktır. Düşey hatıl gelecek tuğla bitişleri yarım bini boş bırakılır ve dökülen beton girintilere girerek sıkı kenet oluşmasını temin eder. Duvar sırası hatıl seviyesine geldiğinde hatıl demirleri için yatayda ve düşeyde demir  filiz ekilir. Filizler için perde/kolon ve döşeme 10 cm çapı demir çapından bir büyük matkap ile delinir ve filiz demirleri onaylı olan epoksi yapıştırıcı ile deliğe yerleştirilir. 


7.    Hatıl kalıbı yapılır, onaylanan demir yerleştirilir, filizlere bağlanır ve beton dökümüne hazır hale getirilir. Yatay ve düşey hatıl betonu beraber dökülür. Hatıl betonu hazır temin edilen C25 sınıfı betondur. Kapı boşluğu olan yerlerde ilk sıra yatay hatıl lento seviyesinden kolondan kolona sürekli olacak şekilde atılır. Kapı boşluğu eni detaylarda belirtilen ölçüden fazla olması halinde boşluğun her iki yanında düşey hatıl teşkil edilecektir. Yüksekliği detaylarda belirtilen ölçülerden fazla olan duvarlara birden fazla yatay hatıl atılacaktır. Yatay hatıl üzerine tuğla örümüne en az iki günden sonra devam edilecektir. Betonun prizini üzerindeki yükü alabilecek ölçüde almasına dikkat edilecektir. 


8.    Devam eden duvar her üç sırada bağlantı yapılarak döşeme/kiriş altında taşyünü dolgu ile bitecektir. Kalan boşluk 1-2 cm kadar olmalıdır. Üst sıra tuğlaların döşeme/kirişe bağlantısı yatay bağlantı için kullanılan L-lamalar
(GALVANİZLİ ANKRAJ LAMASI) ile yapılacaktır. Lamanın bir tarafı yukarıya tabanca çivisi ile çakılacak diğer uç tuğlayı sıkı saracaktır. Lama yerleştirmesi detaylarda belirtilen sistem ve ölçüde olacaktır. İlaveten ahşap kamalar ile her iki duvar yüzeyinden sıkıştırma yapılacaktır. Duvar birleşim noktalarında düşey hatıl imal edilecektir.

9.    Yangın bölme duvarlarında taşyünü üzeri onaylı yangın durdurucu harçla doldurulacaktır.


10.    Duvar işinin tamamlanması son tespit lamalarının çakılması, derz aralarının son kontrolü, harç fazlalıklarının temizlenmesi, girintili kalan derz aralarının doldurulması varsa beton akıntılarının yok edilmesi ile son bulacaktır.

TUĞLA DUVAR YAPIM TEKNİĞİ ;

•    Yüksekliği  3 m’yi geçen duvarlarda yatay hatıl yapılacaktır.
•    Yüksekliği  6m’yi geçen duvarlarda 2 adet yatay hatıl yapılacaktır.
•    Kapı boşluğu olan duvarlarda ilk yatay hatıl lento seviyesinde tüm boyda yapılacaktır.
•    Yatay hatıllar 19 cm genişliğinde ve 20 cm yüksekliğinde olacaktır.
•    Düşey hatıl aralığı 4 m’yi geçmeyecek şekilde düşey hatıl yapılacaktır.
•    120 cm üzerindeki kapı boşluklarının her iki yanında düşey hatıl yapılacaktır.
•    Düşey hatıllar minimum 19×20 cm olacak, girintiler 20 cm’den sonra oluşturulacaktır.
•    Hatıllar betondan betona atılacak, arada boşluk kalmayacaktır.
•    Düşey hatıl tuğla birleşimleri yarım tuğla girintili olacaktır.
•    Hatıl demiri 10 mm nervürlü, etriyeler 8 mm nervürlü demir olacaktır. Etriyelerde kanca uygulanacaktır.
•    Düşey – yatay hatıl demirleri  10 mm çapında 60 cm boyunda  epoksi yapıştırıcı ile betona 10cm sokularak yapıştırılmış filizler ile bağlanacaktır.
•    Düşey bağlantılar 15x5x4 cm en az kalınlığı 0,8 mm (GALVANİZLİ ANKRAJ LAMASI) L-galvaniz sac ile her üç sırada bir yapılacaktır. Sac çivi tabancası ile betona çakılacaktır.
•    Yatay bağlantılar daha önceden onaylanmış bir marka 7,5×30 cm’lik sert sıva mesh’inin her üç tuğlada bir yatay harcın içine yatırılması ile yapılacaktır.
•    Döşeme/kiriş bağlantılarında 15x5x4 cm 0,8 mm (GALVANİZLİ ANKRAJ LAMASI) L-galvaniz sac kolon kenarından başlayarak aralık hesabına göre bulunan ölçü aralığında bir, tabanca çivisi ile çakılarak sıkı tespit edilecek, iç ve dış sıralar şaşırtmalı olacaktır. 

•    Tuğla örgüsü yarım tuğla şaşırtmalı olacak, derzler hiçbir yerde üst üste gelmeyecektir.
•    Perde/Kolon başlangıçları 1 cm’lik taşyünü ile tuğladan ayrılacaktır.
•    Dış hiza kolon/perde pahı kadar içeriden başlayacaktır. Ancak farklı duvar kaplamalarına göre ayarlama yapılacaktır.
•    Döşeme/kiriş altı birleşimleri taşyünü ile ayrılacak, boşluk 1-2 cm olacaktır. Ahşap kamalar ile kamalama yapılacaktır.
•    Harç miks dizaynı onaya sunulacaktır.

H.     KONTROL VE TESTLER 
Gözlem yoluyla kontrol edilmesi